Ted Haggard en Jesus Camp (De Groene Amsterdammer, 10 november 2006)

Waardenloos

De Republikeinen dankten hun triomfen aan evangeliërs en andere ‘waardenstemmers’. Maar normen en waarden bleken bij president Bush niet in goede handen. Zijn spiritueel adviseur is zelfs ‘een bedrieger en een leugenaar’.

NEW YORK – ‘Wij hoeven onze mening over homoseksueel gedrag niet te bediscussiëren’, zegt dominee Ted Haggard in de documentaire Jesus Camp van Heidi Ewing en Rachel Grady. ‘Die staat al in de bijbel.’ De onthutsende film, die in de Verenigde Staten al een tijdje draait en deze maand ook in Amsterdam op het internationaal documentairefestival Idfa te zien zal zijn, volgt een aantal jonge kinderen, sommige nog geen tien jaar oud, die door hun evangelische ouders gedrild worden voor de religieuze oorlog van de toekomst. Ze nemen deel aan een godsdienstig kamp, waar ze alvast leren waarom God het niet begrepen heeft op abortus en homoseksualiteit en hoe het geloof verdedigd dient te worden tegenover fanatieke moslimstrijders uit het Midden-Oosten.

Hoogtepunt van het kamp is een bezoek aan de New Life Church van Ted Haggard in Colorado Springs, het epicentrum van de opstormende beweging van evangelicals. De kinderen ontmoeten ‘pastor Ted’ en een van hen, de nogal gedreven Levi, beent over het podium heen en weer en ziet zichzelf, zo zegt hij, spoedig in de voetsporen van de grote evangelische voorman treden. Haggard zelf is zich zeer bewust van de aanwezigheid van de linkse cameraploeg die het kinderkamp vastlegt. Nadat hij zich in de zondagse viering heeft uitgelaten over homoseksualiteit, richt hij zijn priemende ogen tot de cameraman. ‘Ik denk dat ik weet wat jij vannacht hebt gedaan’, zegt Haggard. ‘Als je me duizend dollar geeft, zal ik het niet aan je vrouw vertellen.’

Dit soort discretie bleek Haggard zelf niet vergund. Afgelopen week onthulde een zekere Mike Jones uit Denver dat pastor Ted hem maandelijks betaalde voor homoseks. Ook zou hij Haggard synthetische drugs hebben geleverd. Aanvankelijk schoot Haggard in het defensief. Hij ontkende Jones ooit ontmoet te hebben. Maar binnen een dag tijd erkende hij eerst dat hij Jones wel degelijk had benaderd voor drugs – zij het dat hij het spul nooit gebruikt had – en vervolgens dat hij Jones had gebeld voor een massage – maar dat hij natuurlijk geen seks had gehad. Haggard werd ontslagen bij de door hem groot gemaakte New Life Church en afgezet als voorzitter van de politiek invloedrijke National Association of Evangelicals. Afgelopen zondag liet hij voor de duizenden geschokte gelovigen in Colorado Springs een verklaring voorlezen waarin hij erkende schuldig te zijn aan ‘immoreel seksueel gedrag’. Haggard: ‘Ik ben een bedrieger en een leugenaar.’

Een aardig rel en toevallig actueel vanwege de veelgeprezen documentaire Jesus Camp. Maar de deconfiture van Haggard is in de week van de midterm elections óók een gevoelige slag voor de geplaagde Republikeinen van president George W. Bush. Haggard adviseerde de president op spiritueel gebied en had regelmatig contact met Bush’ trouwste raadgever, Karl Rove. In de film gaat Haggard voor in gebed voor de president en diens strijd om een conservatief lid van het Hooggerechtshof benoemd te krijgen. Maar na Mark Foley, het Republikeinse congreslid dat tijdens de campagne moest aftreden vanwege seksueel getinte e-mails aan jonge medewerkers, konden de Republikeinen niet nog een affaire gebruiken die de evangelische achterban in het hart raakt. Uit opinieonderzoek blijkt inmiddels dat een ruime meerderheid van de Republikeinse kiezers ‘morele waarden’ meer toevertrouwt aan de Democraten dan aan de Republikeinen van Bush. Wat dat betreft is het voor de president een gelukje dat de campagnes vooral over Irak en de (evengoed heilige) oorlog tegen het terrorisme gingen. Haggard in de film: ‘Als de evangelicals stemmen, dan bepalen ze de uitkomst van de verkiezingen.’

PETER VERMAAS

Advertenties

About this entry