Belgisch leiderschap in VN (Knack, 28 maart 2007)

De VN-Veiligheidsraad stemt in met zwaardere sancties tegen Iran.

Warme woorden afgelopen vrijdag in de Veiligheidsraad voor de Belgische ambassadeur Johan Verbeke. Die had ‘noeste arbeid’ verricht en ‘essentieel leiderschap getoond’, oordeelde de plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Een dag voordat besloten werd tot nieuwe maatregelen tegen Iran, mocht Verbeke als voorzitter van het sanctiecomité van de Veiligheidsraad verslag doen van de wijze waarop Iran getracht heeft aan eerdere eisen van de raad tegemoet te komen. Met verwijzing naar het laatste rapport van het internationaal atoomenergieagentschap liet Verbeke weten dat Iran de door de raad geëiste openheid over het nucleaire programma nog altijd aan zijn laars lapt. President Ahmadinejad zegt dat zijn land uranium verrijkt om energie op te wekken, verschillende leden van de Veiligheidsraad vermoeden dat hij aan kernwapens werkt. En met het verslag van Verbeke begon op vrijdagochtend het touwtrekken over nieuwe sancties.

Maar waar het op de onderhandelingen over de resolutie aankwam, had de ambassadeur weinig in de melk te brokkelen. Overeenstemming over een concepttekst werd bereikt ten kantore van de Britse ambassadeur Emyr Jones Parry. En alleen de permanente vijf leden van de raad waren voor die sessie uitgenodigd. Behalve Groot-Brittannië zijn dat China, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten. België is sinds januari voor twee jaar lid van de Veiligheidsraad en zal in juni een maand lang het voorzitterschap op zich nemen. Maar de échte keuzen worden door de permanente leden gemaakt.

Achter gesloten deuren werd na de toespraak van Verbeke gepoogd om de evengoed tijdelijke leden Indonesië, Qatar en Zuid-Afrika aan boord te houden. ‘Een unanieme stemming maakt richting Iran meer indruk’, legde een diplomaat uit.

Die unanieme stemming kwam er zaterdagochtend. Alle vijftien leden van de raad stemden voor zwaardere sancties tegen Iran. Elke vorm van wapenexport door Iran is nu verboden en buitenlandse tegoeden van een grote groep Iraanse functionarissen worden geblokkeerd. Maar indruk maakte de stemming niet. De ingevlogen minister van Buitenlandse Zaken van Iran vertelde de Veiligheidsraad dat hij ‘onrechtmatig’ had gehandeld en dat Iran door zal gaan met het nucleaire programma. Ambassadeur Verbeke zal het de komende weken vanuit New York weer in de gaten houden.

Peter Vermaas

Advertenties

About this entry