Kandidaat van de middenklasse (De Groene Amsterdammer, 23 november 2007)

Amerikanen zijn partijpolitiek beu, meent CNN-anchorman Lou Dobbs. Het wachten is op een onafhankelijke presidentskandidaat.

NEW YORK – Het antwoord van televisiezender cnn op de gekleurde maar succesvolle berichtgeving van Fox News heet sinds 2003 Lou Dobbs. Vier jaar geleden werd de tot dan toe niet zo heel erg uitgesproken financiële anchorman Dobbs omgetoverd in wat hij zelf een advocacy journalist noemt, een journalist die over alles een mening heeft en net als Bill O’Reilly, de ultrareactionaire troef van Fox News, zijn gasten zelden laat uitspreken.

Maar Dobbs, die met zijn show Lou Dobbs Tonight aanvankelijk louter het conservatieve tegengeluid van het liberale cnn moest vertolken, houdt er een wat diffuser complex van meningen op na dan de Republikeinse vaandeldrager O’Reilly. Hij voert campagne tegen vrijhandel, tegen illegale immigratie, tegen buitensporige salarissen in het bedrijfsleven en tegen alle andere ‘kapitalistische excessen’ die de Amerikaanse middenklasse kunnen raken.

Volgens de Democratische denktank The Third Way is het gedachtegoed van Dobbs aan de winnende hand. In het twee weken geleden verschenen rapport Why Lou Dobbs is Winning wordt uiteengezet hoe het komt dat de Amerikaanse kiezer zich tegen verdere globalisering heeft gekeerd. Progressieve politici lijden volgens de denktank aan gebrek aan visie, ze gebruiken saaie cijfers en feiten om hun argumenten kracht bij te zetten in plaats van ‘waarden als eerlijkheid en gerechtigheid’ en progressief beleid doet, volgens The Third Way, niets om de middenklasse meer vertrouwen in de toekomst te geven.

Met zijn valse maar beminnelijke glimlachje is Dobbs minder polariserend dan O’Reilly. Hij staat bijkans boven de partijen. Omdat Democraten noch Republikeinen volgens Dobbs oog hebben voor de strijd van de middenklasse roept hij sinds een aantal weken zijn kijkers op hun lidmaatschap van de traditionele partijen op te zeggen en zich, net als hij, als onafhankelijk kiezer te laten registreren. Deze nieuwste campagne werd gelanceerd met het boek Independents Day: Awakening the American Spirit, dat leest als een beginselverklaring voor een verkiezingscampagne. Van Clinton, Giuliani, Obama of Romney is geen enkel heil te verwachten, schrijft Dobbs in het boek. Het wachten is op een onafhankelijke presidentskandidaat die Washington uit de partijpolitieke loopgraven trekt en de Amerikaanse middenklasse waarlijk beschermt. Vele duizenden kijkers hebben aan cnn laten weten hun lidmaatschap op te zeggen en zich te zullen laten registreren als independent.

Maar wie moet op 4 november 2008 die gedroomde kandidaat worden? In een column op de cnn-website schrijft Dobbs te verwachten dat op korte termijn een onafhankelijke kandidaat de verkiezingsstrijd verder op scherp zal zetten: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de persoon die over een jaar tot president is verkozen een onafhankelijke populist zal zijn, een man of vrouw die begrijpt dat de aard van dit land besloten ligt in de hearts and minds van de inwoners en niet in de voorrechten en macht van zijn elite.’

Maandenlang ontkende Dobbs zelf ook maar de minste belangstelling te hebben, maar sinds een paar dagen voert hij de spanning op. Steeds weer worden in zijn show beelden getoond van de New Yorkse burgemeester Michael Bloomberg, een andere independent en mogelijke kandidaat, die met een glimlach zegt Dobbs’ kandidatuur te ondersteunen. Volgens The Wall Street Journal overweegt Dobbs zich daadwerkelijk op te werpen voor het presidentschap. Dat zou voor zowel Rudy Giuliani als Hillary Clinton grote problemen opleveren. Voor Giuliani omdat die zwaar steunt op onafhankelijke kiezers en voor Clinton omdat Dobbs als geen ander ageert tegen politieke dynastieën en kongsies in Washington.

Afgelopen maandag werd Lou Dobbs Tonight gepresenteerd door een invaller. Zij vertelde dat uit opinieonderzoek blijkt dat 31 procent van de Amerikanen verwacht dat Dobbs zich kandideert. En 56 procent beweert dan op de Amerikaanse Pim Fortuyn te zullen stemmen.

PETER VERMAAS

Advertenties

About this entry